BIM ile Havaalanlarının Dijital Dönüşümü

  • test :

Altyapı yükseltme talebi hızla artarken, yeni akıllı altyapı dönemi hem sektörde hem de endüstri tarafından tanınmaya başlanmıştır. Dolayısıyla en önemli ekonomik süreçlerden biri olarak havalimanlarının tasarım-inşa-işletme şeklindeki yaşam döngüsü, günümüz modern toplumlarının sürekli artan talep ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dijitalleştirilmelidir.

Havaalanları; terminaller, iskeleler, pistler, taksi yolları, otoparklar, demiryolları, yollar, kargo alanları dahil olmak üzere değişen altyapı sistemlerinin çeşitli karışımlarının tasarımını, yapımını ve işletimini kapsayan, oldukça karmaşık ve parçalanmış sistemlerdir. Ayrıca, başarılı varlık ve işletme yönetimi için operasyonel gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlanması ve inşa edilmesi gereken iş sistemleridir.

Dijital bir yenilik olarak BIM


İnşaat sektörünün dinamik rekabet ortamı, bilgi teknolojisinde (BT) daha yenilikçi ve dijital olarak dönüştürücü çözümler gerektirir. BIM, üretkenliği ve verimliliği artırmak amacıyla proje aşamalarını düzene koymak için inşaat sektöründe bilgi ve iletişim teknolojisinin kullanımı ile ilişkilendirilebilir. BIM, gerekli tüm proje verilerini dijital bir ortamda entegre ederek, görselleştirerek, depolayarak, güncelleyerek, yöneterek ve bir inşaat projesinin yaşam döngüsü boyunca herhangi bir zamanda sorumlu taraflarca yeniden kullanılmasıyla inşaat yönetimine bütünsel bir yaklaşım sunar. Bu nedenle, tüm proje yaşam döngüsünü oldukça parçalanmış bir endüstri ortamında sorunsuz bir şekilde yönetmek için işbirliğine dayalı bir disiplinler arası ekip deneyimi sunar (Koseoglu et al., 2019).

Değer yaratma, havaalanı projelerinde tekrar eden bir olgu olup teknoloji uygulamasının hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, dijital teknolojiler arasında sinerji yaratmaya bağlıdır. Bilgi akışını kolaylaştırmak için mevcut dijital teknolojileri birbirine bağlamak çok önemlidir. Dijital kaynakları planlamak ve bu kaynakları daha etkin ve görev odaklı şekilde kullanabilmek için dijital bir strateji geliştirilmesi gerekir.

Autodesk Forge’un Faydası Nedir?

FAA tarafından desteklenen Havaalanı Müşterek Araştırma Yüksek Lisans Programı kapsamında Akıllı Havaalanları için BIM konulu araştırmamda Autodesk Forge’un, havaalanı işletme ve bakım aşamalarında Duyarlı Bağlı Veritabanı (RCDB) sunmasıyla önemli bir yeri oldu. Geliştirilmiş duyarlı tepki tabanlı söz konusu uygulama; Görüntüleyici, Veri Yönetimi, Model Türev ve BIM 360 gibi Forge API’lerini kullanmaktadır. Proje ürününün teknik detayları ise şu şekildedir:

İş sahibi, HVAC, BHS ve tesisat gibi kritik proje parametrelerini ve üretici verileri içeren havaalanı BIM modeline erişir. BIM360 API, iş sahibini ilgilendiren herhangi bir birleşik BIM modeline erişim için kullanılır. Böylece iş sahibi kritik varlığı tanımlayabilir, görselleştirebilir ve üretici kaynaklı temel verileri alabilir, ayrıca zaman içindeki maliyet bilgisine ulaşabilir. İş sahibi, havaalanı kritik varlıklarının sensörler aracılığıyla izlenmesini ve CMMS, BAS, BMS gibi veritabanlarında benzersiz varlık etiketleriyle ilişkili sensör verilerinin korunmasını talep eder. Son kullanıcı, yani sahadaki operasyon ekibi kritik varlık gruplarına, bunların önemine, varlığın işlevsel konumuna ve varlık etiketinin benzersiz tanımlayıcısı olarak varlık etiketine göre gerçek zamanlı sensör verilerine erişebilir. Listelenen işlevselliklere sahip arayüz, aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir.

Kaynak: Basak Keskin, Syracuse Üniversitesi

https://forge.autodesk.com/blog/guest-blog-bim-enabled-digital-transformation-airports?linkId=76861466

YOUR COMMENT